MozaTech Corporation

UI, UX, User Interface, User Experience

11

Jul

TIẾNG NÓI CỦA NHÂN VIÊN

MOZA - MẦU ĐỎ CỦA NHIỆT HUYẾT

Họ và tên:  Nguyễn  Ngọc Ái        

Bộ phận: Leader Android  

( Làm việc tại MoZa từ năm 2013)

"Ở Moza, Tinh Thần  là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không có, không quan trọng!. Tại Moza  không chỉ riêng tôi mà ai cũng có cơ hội thể hiện năng lực, cá tính riêng của mình".

 

Họ và tên: Phạm Ngọc Huy                    

Bộ Phận: Technical Director.

“Ở Moza, nền tảng con người là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không có, không quan trọng.Vào thời điểm tôi mới vào công ty thì số lượng nhân viên rất ít, nhưng qua 5 năm thì số lượng nhân viên đã tăng lên nhiều, số lượng khách hàng cũng vậy. Hiện tại, dịch vụ của công ty ngày càng trở nên đa dạng và phong phú"

 

Họ và tên: Phạm Văn Trang     

Bộ Phận: Product Leader  

"Ở Moza, vui vẻ là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không có, không quan trọng.Đối với quan điểm của tôi, Moza là ngôi trường mà tại đó tôi vừa có cơ hội làm việc, vu có thu nhập đồng thời cũng vừa có cơ hội để tiếp xúc với nhiều khách hàng để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm các kỹ năng, kiến thức để phục vụ cho các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình”

Danh mục